Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 2  Lượt truy cập: 260338
Liên kết website
Liên kết
TỔ CHUYÊN MÔN » TỔ SỬ
NHẰM GIÚP CÁC EM ÔN THI TỐT VỀ LỊCH SỬ


Võ Thị Thắng (15/10/2017)
“Nụ cười chiến thắng” ấy mãi là một trong những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Nhiều học giả cho rằng Chiến tranh Lạnh thực sự đã bắt đầu từ năm 1945, ngay sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Sau chiến tranh, các lực lượng mới hình thành là phe Tư bản chủ nghĩa và phe Xã hội chủ nghĩa– cả 2 đều ra sức gây ảnh hưởng lên các nước Thế giới thứ ba (cũng là lực lượng thứ ba hình thành sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai); tình trạng bị tàn phá và kiệt quệ của nhiều nước sau chiến tranh đã dẫn đến một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới và gia tăng xu hướng hợp tác kinh tế quốc tế.

Nhằm hệ thống kiến thức thời gian và kế hoạch ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi

bài giảng thẩm định tiết 35 lớp 12

Đảng ta nhanh chóng kịp thời chớp lấy thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trước khi quân Đồng minh (Anh, Pháp, Tưởng) vào giải giáp quân Nhật, nhờ đó tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng thắng lợi và ít đổ máu 
 
 
 
 
 
Trang: 
/