Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 15  Lượt truy cập: 260351
Liên kết website
Liên kết
TỔ CHUYÊN MÔN » TỔ GIÁM THỊ
Đây là kết quả thi đua các lớp giữa HK 2 năm học 217-2018, mong quý GVCN xem và có biện pháp giáo dục học sinh để kết quả thi đua tốt hơn.

Đây là kết quả thi đua các lớp :

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giám thị phụ trách các lớp đẩy mạnh thi đua để đạt kết quả tốt hơn cho đợt 2/HK.Đây là kết quả thi đua đợt 1,những lớp chưa đạt kết quả tốt cần xây dựng biện pháp thi đua tốt hơn...

Nhằm giúp HS các lớp trực hàng tuần bảo quản tốt khâu vệ sinh, khuôn viên trường ngày càng sạch và đẹp.Nay tổ giám thị cùng BGH nhà trường xây dựng nội quy trực như sau:

GVCN thường xuyên nhắc nhở học sinh “Những qui định khi học sinh đến trường” trong các giờ sinh hoạt lớp, đồng thời căn cứ vào qui định để giáo dục, xử lý các vi phạm của học sinh.

Nhà trường xây dựng quy định chấm họp CMHS như sau: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/